معاون حقوقی رئیس‌جمهور از شکایت ایران از کانادا خبر داد. به گزارش برنا، محمد دهقان، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آمریکا به ناحق به خاطر اتفاقاتی که در منطقه در سال‌های گذشته رخ داده است، پرونده‌هایی را در دادگاه های داخلی تشکیل داده است و برخلاف مقررات بین المللی مصونیت جمهوری اسلامی ایران را نقض کردند و محاکم داخلی شان رای به نفع خودشان یعنی خواهان‌های آمریکایی صادر کرده‌اند. وی اظهار کرد: در میان کشورها فقط کانادا با آمریکا همکاری کرد که آرای آمریکا در این کشور اجرایی شود و ما نیز به همین دلیل از کانادا در دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده ایم  و پرونده آنجا جاری است.