فعال سیاسی اصلاح‌طلب، گفت: متاسفانه نظارت‌ها تا امروز ادامه پیدا کرد و بدتر از آن یک قانون عجیب و غریبی نوشته شد که باید بگویم محکمه تفتیش عقاید برای کسانی که می‌خواهند کاندیدا شوند، محسوب می‌شود. مرتضی الویری، در مناظره با سیدنظام موسوی، نماینده مجلس یازدهم  که در خبرگزاری ایسنا برگزار شد، افزود: من به عنوان منتقد جدی شرایط انتخابات صحبت می‌کنم. جمهوری اسلامی مبتنی بر آرای مردم است و تلقی من این است که انتخابات‌هایی که در سال‌های گذشته برگزار شده، از معنی تهی بوده و به مفهوم انتخابات در جمهوری اسلامی نیست و روز به روز وضعیت بدتر شده است که عواملی مختلفی مثل شکل‌گیری مراجع قانون‌گذاری در کنار مجلس، ضعیف بودن قانون انتخابات و تنگ شدن دایره انتخاب در ایجاد این شرایط نقش دارد، اما علت‌العلل را برداشت شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی می‌دانم. تفسیر شورای نگهبان از این اصل و نطارت استصوابی و دخالت در تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان ضایعات بسیار سنگینی به بار آورده و این مسأله موجب یاس مردم شده است.