دیده‌بان ایران نوشت: وحید اشتری، یکی از اعضای جنبش عدالتخواه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یکی از نماینده‌های گام دومی در تهران ۵ تا فیدیلیتی‌ به نام همسر و مسئول دفتر و راننده و... ثبت‌نام کرد و در بازار آزاد فروخت. او تایید صلاحیت شد!»