محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران در نشست خانه اندیشمندان با موضوع مهاجرت نخبگان گفت: مسئله مهاجرت با آرزو و امید حل نخواهد شد. مشکل عمده نگرش ماست که مزیت نسبی ایران را فدای حوزه‌هایی کردیم که در آنها مزیت نداریم. نگاه مردم محور در ابتدای انقلاب باعث شد نفوذ گسترده‌ای هم در داخل کشور داشته باشم هم در جهان؛ توانمندی و بازدارندگی ما انسان‌محور است. هر چه فاصله ما با مردم بیشتر شد توانمندی ما هم کمتر شد لذا جاذبه‌ای نیس که مردم را نگه دارد و جذب کند.