دبیرکل جبهه پایداری گفت: جبهه انقلاب باید نامزد هایی انتخاب کند که تمامی ارکان شریعت را پاسداری کنند و حجاب یک از مهمترین ضرویات اسلام است لایحه حجاب که پیگیری شد از کارهای دوستان جبهه انقلاب در مجلس است.

به گزارش ایلنا، صادق محصولی در نشست داخلی اعلام موجودیت سازمان جوانان این جبهه در تشریح شعار اصلی جبهه پایداری که عقلانیت، معنویت و عدالت حول محور ولایت است گفت: در باب عقلانیت در قرآن کریم طبق آیاتی که داریم باید تبعیت از اسلام و دعوت به حق برمبنای عقلانیت و بینش و بصیرت باشد. از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت‌های زیادی در اهمیت عقلانیت داریم ایشان میفرماید عقل و بینش محکم ترین پایه و مبناست. عقل پیام آور حق است. میوه عقلانیت پایداری است یعنی مقاومت و پایداری بر اصول و ارزش‌های الهی، مبتنی بر عقلانیت است.

تشکیلات یک سلاح قوی و بسیار برنده است

دبیر کل جبهه پایداری در بخش دیگری در اهمیت کار تشکیلاتی گفت: تشکیلات یک سلاح برنده بسیار قوی است ما اگر امروز به موشک هایپر سونیک‌مان افتخار میکنیم به خاطر قدرت آن در برابر دشمن است ما الان برای اینکه بتوانیم در تصمیم گیری های سیاسی اجتماعی برمبنای ارزش های اسلامی قدرت ایجاد کنیم به تشکیلات قوی نیاز داریم تشکیلات موجب هم افزایی می‌شود اسلام ناب محمدی افزون بر تکالیف فردی، بر مبنای کار و تکالیف اجتماعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که برای مسله حجاب و آموزش پرورش و مشکلات مبتلا به جامعه جبهه پایداری چه برنامه ای دارد گفت: جبهه انقلاب باید نامزد‌هایی انتخاب کند که تمامی ارکان شریعت را پاسداری کنند و حجاب یک از مهمترین ضرویات اسلام است لایحه حجاب که پیگیری شد از کارهای دوستان جبهه انقلاب در مجلس است. وی در انتها در خصوص لیست مستقل یا مشترک جبهه پایداری در انتخابات پیش رو گفت: چون شرایط فعلی یک ماه مانده نمی شود دقیقا در مورد وجود لیست واحد از طرف جریان غرب گرا نظر داد البته ما خودمان را محدود نکردیم و با جریان های انقلابی گفتگو می کنیم و با توجه به شرایط ناظر بر فضای انتخابات تصمیم گیری می‌کنیم.