رئیس کمیته تخلفات مجلس، درباره تخلفات صورت گرفته در یک برنامه تلویزیونی‌گفت: «اگر بخواهم تخلفات را جار بزنم، نه از تاک نشان ماند، نه از تاک‌نشان.» به گزارش دیده‌بان ایران؛ حسن شجاعی، افزود: «من رئیس کمیته تخلفات مجلس هستم، بالاخره آدم می‌بیند دیگر؛ تخلفات مختلف را ... اگر من بخواهم یک چوب برانم و بخواهم همه تخلفات را جار بزنم، ...!»