«شفافیت» و فرصت ۴ ساله‌ای که مجلس از دست داد

نماینده مردم تبریز گفت: بر اساس ایراداتی که شورای نگهبان، مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت گرفته بودند یک سری قوا از جمله مجمع تشخیص از طرح شفافیت معاف شدند و یک سری اختیارات برای مسئولان و مقامات تعریف شده که بتوانند در برخی از موضوعات اختیار داشته باشند که آن‌ها را اطلاع رسانی و آشکار نکنند. به گزارش خبرآنلاین، بالاخره پس از کش و قوس فراوان میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه (۸ بهمن ماه)، طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه را مورد بررسی قرار دادند و در آخر به حذف دولت از طرح تن دادند. هر چند که پیش از این نیز، مجمع تشخیص هم زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می‌شد؛ نرفته بود اما حال با حذف دولت از طرح شفافیت انتقادات از مجلس بالا گرفته است. غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد، با اشاره به جزئیات این اصلاحیه به خبرآنلاین گفت: «در زمان بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم، طرح شفافیت هم در دستور کار قرار گرفت و مشاهده کردیم، همان ته‌مانده‌ شفافیتی که از مراجع تصمیم گیر باقی مانده بود، با اصلاحیه کمیسیون کن فیکون و بی اساس شده است.» احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز، هم در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از درخواست هیأت عالی نظارت برای حذف دولت از طرح شفافیت خبر داد و بیان کرد: «شرایطی بود که هیأت عالی نظارت تایید خود را منوط به حذف این موارد کرده بود و مجلس به ناچار برای عملی کردن وعده خود، بخشی‌هایی را از جمله مجمع تشخیص، دولت و اختیاراتی که به مقامات داده شده بود، را از طرح شفافیت حذف کرد.» مشروح گفتگوی احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز را در ادامه می خوانید؛

    

 آقای علیرضابیگی! چند روز پیش اصلاحیه طرح شفافیت در مجلس بررسی شد، اطلاعی از جزئیات این اصلاحیه دارید؟

بر اساس ایراداتی که شورای نگهبان، مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت گرفته بودند یک سری قوا از جمله مجمع تشخیص از طرح شفافیت معاف شدند. یک سری اختیارات برای مسئولان و مقامات تعریف شده که بتوانند در برخی از موضوعات اختیار داشته باشند که آن‌ها را اطلاع رسانی و آشکار نکنند.

بر اساس ایراداتی که شورای نگهبان، مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت گرفته بودند یک سری قوا از جمله مجمع تشخیص از طرح شفافیت معاف شدند. یک سری اختیارات برای مسئولان و مقامات تعریف شده که بتوانند در برخی از موضوعات اختیار داشته باشند که آن‌ها را اطلاع رسانی و آشکار نکنند

فرصتی که مجلس از دست داد

 با توجه به مستثنی شدن مجمع تشخیص یا دولت از طرح شفافیت آرا، چرا مجلس به سمت طرح شفافیت قوای سه گانه رفت؛ چرا همان طرح شفافیت اولیه به سرانجام نرسید؟

من نیز معتقد هستم که شفافیت را از مجلس آغاز می کردیم و به دلیل اینکه پارلمان نهاد متعلق به مردم است، نباید مسئله‌ای برای پنهان کردن داشته باشد. حال هر کدام از قوا برای اینکه پاره‌ای از موضوعات را شفاف نکنند، دلایلی را دارند که این دلایل برای مجلس وجود ندارد. بخش از عمده‌ای این شفافیت به آرای نمایندگان بر می‌گردند که آنان باید رای خود را به آگاهی مردم می‌رساندند. طبیعتا زمانی که رای اعلام می شود، دلایل کافی برای توجیه آن و پاسخ به موکلان خود داشته باشند.

این بدیهی ترین کاری بود که در حوزه شفافیت باید صورت می‌گرفت، از همان ابتدا هم می‌شد این کار انجام شود تا در این مدت کش و قوس پیدا نکند و مجلس یک فرصت ۴ ساله برای نظارت مردم بر پارلمان را از دست داد. نهایت نیز کار به شفافیت داوطلبانه خلاصه شد و ما مشاهده کردیم که در پاره‌از موارد همان سامانه شفافیت مجلس نیز آپلود نشد تا مردم از آرای نمایندگان آگاهی پیدا نکنند مانند لایحه بودجه.

مجلس مجبور شد دولت و مجمع تشخیص را از شفافیت حذف کند زیرا...

پس از آنکه گفته شد دولت در نامه‌ای با طرح شفافیت قوای‌ سه‌گانه مخالفت کرده است دولت این موضوع را تکذیب کرده و مدعی موافقت با شفافیت بود. چه اتفاقی افتاد که مجلس به سمت حذف دولت از این طرح رفت؟

شرایطی بود که هیأت عالی نظارت تایید خود را به حذف این موارد منوط کرده بود و مجلس به ناچار برای عملی کردن وعده خود، بخشی‌هایی را از جمله مجمع تشخیص، دولت و اختیاراتی که به مقامات داده شده بود، را از طرح شفافیت حذف کرد.

شرایطی بود که هیأت عالی نظارت تایید خود را به حذف 

این موارد منوط کرده بود و مجلس به ناچار برای عملی کردن وعده خود، بخشی‌هایی را از جمله مجمع تشخیص، دولت و اختیاراتی که به مقامات داده شده بود، را از طرح شفافیت حذف کرد

هیأت عالی نظارت خواهان حذف دولت بود؟

بله.

این مسئله، طرح شفافیت را از حیز انتفاع نمی‌اندازد؟

خیر، خواسته‌های هیأت عالی نظارت و شورای نگهبان در این طرح برآورده شد و مجلس اصلاحات را انجام داد.

شرط مستنثی شدن برخی کمیسیون ها از شفافیت

 یکی از نمایندگان در گفتگو با خبرآنلاین از اختیارات کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه برای مستثنی شدن از طرح شفافیت خبر داد. چه کسانی در مجلس خواهان این اقدام بودند؟

بجز موضوعاتی که جنبه امنیتی یا مربوط به روابط خارجی و کمیسیون امنیت ملی است؛ دیگر کمیسیون‌ها نمی‌توانند غیر شفاف باشند.

چقدر این اقدام اخیر مجلس در راستای انتخابات است؟

حتما در راستای انتخابات است چرا که مطالبه اصلی مردم شفافیت بوده و با توجه به پایان عمر مجلس، صورت خوشی نداشت که بدیهی‌ترین کار انجام نشود.