رئیس کمیسیون قضایی مجلس از رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب خبر داد و گفت: امیدواریم شورای نگهبان هر چه سریع‌تر آن را تایید کند تا توسط رئیس مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود. به گزارش خانه ملت، موسی غضنفرآبادی از بررسی ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب (ارجاع شده به کمیسیون قضایی و حقوقی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی) خبر داد و گفت: ابهامات در جلسات متعددی با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان مورد بررسی 

قرار گرفت.