سفیر پاکستان در راه سفر به ایران  برای شروع کار خود در سفارت این کشور در تهران، از گشودن صفحه جدیدی در روابط دو کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد مدثر تیپو، عصردیروز در شبکه ایکس نوشت: من در مسیر تهران قرار دارم تا برای یک رابطه قوی‌تر و صلح‌آمیز کار کنم. پاکستان و ایران قوی امری حیاتی برای منطقه و ارتقای روابط تاریخی مردم دو طرف است. زمان گشودن صفحه جدیدی است.