محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به تذکری درباره گرانی‌ها و افزایش قیمت تعرفه اینترنت اظهار کرد: ما جلسات نظارتی در موضوعات مختلف را برگزار کردیم که آخرین نمونه آن در بحث دارو بود. درباره سایر موارد هم رسیدگی‌های نظارتی را دنبال می‌کنیم. درباره اینترنت هم به رئیس جمهور گفتم که امروز اینترنت همچون کالای اساسی برای مردم است. نقش اینترنت برای مردم یک موضوع فانتزی نیست زندگی مردم با اینترنت سروکار دارد، حالا کمک می‌کنیم تا این مشکل 

حل شود.