پایگاه خبری عربی ۲۱ گزارش داد که در سایه افزایش تنش‌ها در منطقه و درگیری هم‌پیمانان ایران با آمریکا و اسرائیل و غرب، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران طی روز‌های آتی به قاهره سفر  در این گزارش آمده است که انتظار می‌رود این سفر منجر به تقویت روابط دوجانبه شود. روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت در این باره ابراز نگرانی کرده و اخیرا گزارشی تحت عنوان «هشدار... ایران و مصر در سایه جنگ غزه به هم نزدیک می‌شوند» منتشر 

کرده است.