فارس نوشت: رئیس قوه قضائیه دستور داد دادگاه عوامل حادثه تروریستی کرمان با سرعت، پرونده عناصر مزبور را مورد رسیدگی قرار دهد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دیروز در نشست شورای عالی قضایی با اشاره به شناسایی و دستگیری تعداد زیادی از عناصر مشارکت‌کننده، معاونین و پشتیبانانی که به انحای مختلف در جنایت ۱۳ دی کرمان نقش داشتند، گفت: بر همین اساس به دادستان‌های مربوطه دستور می‌دهم که با کمک ضابطین هرچه زودتر پرونده‌های این افراد را تکمیل و به دادگاه ارسال کنند.