رئیس سازمان انرژی اتمی درباره صادرات آب سنگین ایران، گفت: آب سنگین ایران به همه کشورهای پیشرفته صادر می‌شود و آمریکا نیز یک بار آب سنگین ما را خریداری کرده است. به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در حاشیه جلسه هیات وزیران درباره سطح دسترسی بازرسان آژانس انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای ایران، افزود: سر و صدای که اروپایی‌ها هر سه ماه یک بار علیه ایران به راه می‌اندازند بیشتر مربوط به سند برجام است. گزارش‌های آژانس انرژی اتمی عدم انطباق براساس یک سری از بند‌ها را گزارش می‌کند، اما بند ۲۶۳۶ که ایران در برجام به آن عمل می‌کند، وظیفه آژانس نیست که عدم اجرای تعهدات طرف‌های برجام را گزارش کند. ما باید گزارش دهیم که این کار را انجام می‌دهیم، اما گزارش‌های ما شنیده نمی‌شود.