وزیر امور خارجه در خصوص برجام گفت: ابتکار سلطان عمان همچنان روی میز است.  حسین امیرعبداللهیان در دیدار با ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس در سفر به داووس، بر پایبندی ایران به مسیر مذاکره تاکید کرد و حمایت سیاسی سوئیس از روند مذاکرات را با اهمیت دانست.