احمد وحیدی، وزیر کشور با اشاره به هتک حرمت به شهدای جنایت تروریستی کرمان توسط برخی افراد، گفت که « با این افراد و گروه‌ها برخورد خواهد شد.» وی اظهار کرد: حدود ۱۲۰ مرجع خارجی بین‌المللی جنایت تروریستی کرمان را محکوم کردند، آن‌وقت در داخل کشور افرادی خود را به چنین افتضاح اخلاقی‌‌ای دچار می‌کنند که این جنایت فاجعه آمیز دشمنان را دست مایه توهین قرار دهند.