منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا در خصوص پیش‌بینی‌اش از برنامه انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد گفت: معلوم نیست آقای احمدی‌نژاد بتواند برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ تایید صلاحیت بگیرد، چون ایشان از خیلی از مرز‌های سیاسی و ارزشی کشور عبور کرده و بعید می‌دانم شورای نگهیان در مورد این خروج‌ها و عدول‌ها بتواند اغماضی بکند. با این حال من فکر می‌کنم ظرفیت و پتانسیل خودشان را برای انتخابات ۱۴۰۲ خرج نمی‌کنند و می‌روند به سمت 

انتخابات ۱۴۰۴.