عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مشارکت در انتخابات، گفت: طبق آخرین نظرسنجی میزان مشارکت در کشور در حد ۳۵ درصد و در شهر تهران ۱۷درصد است که امیدواریم افزایش یابد. ما باید مردم را تشویق کنیم تا پای صندوق های رأی حاضر شوند و موانع حضور مردم در انتخابات هم باید بررسی شود.  به گزارش ایرنا، محمدرضا باهنر در نشست «مشارکت شهروندان در انتخابات و چالش‌های آن»، افزود: موضوع عدم احراز صلاحیت بخشی از داوطلبان مجلس هم نکته‌ای است که ممکن است از موانع مشارکت باشد و باید شورای نگهبان به این موضوع توجه کند تا شاهد مشارکت پرشور مردم در انتخابات باشیم.