وزیر دفاع انگلیس که با نشریه دیلی‌تلگراف گفتگو می‌کرد، مدعی شد: جهان در حال از دست دادن صبر خود است و ایران باید به ارتش یمن و دیگر گروه‌های مقاومت بگوید از اقدامات خود «دست بکشند و آن‌ها را متوقف کنند» چراکه این اقدامات «واقعا از حد عبور کرده است». به گزارش ایسنا، گرانت شاپس ساعاتی پس از حملات تجاوزکارانه مشترک با آمریکا به اهدافی در یمن، به ایران هشدار داد که حملات «نیرو‌های نیابتی» خود در منطقه را متوقف کند.