رئیس سازمان صداوسیما درباره کاندیداتوری برخی مجریان صداوسیما در انتخابات مجلس و به کارگیری این افراد از تریبون صدا و سیما، گفت: این عزیزان اعلام کردند خودشان برنامه اجرا نمی‌کنند تا شائبه استفاده از آنتن پیش نیاید.  پیمان جبلی در گفتگو با خبرنگاران،ادامه داد: طبیعتاً ما از هر یک از همکارانی که آنتن صداوسیما در اختیارشان است، خواسته‌ایم و خواهیم خواست که برنامه اجرا نکنند تا زمانی که انتخابات مجلس به پایان برسد.