محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی محمد خاتمی در ویدئویی در واکنش به سخنان محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در مورد بازگشت معین به ایران،  داستانی را نقل کرده که در آن  فردی در یک روستا معروف به موتورساز بوده اما فقط می‌توانست تمام پیچ و مهره موتور را باز کند و بلد نبود آن را تعمیر کند. او به کنایه گفته که «آقای معین یک دفعه نیاید به ایران چون آقای اسماعیلی تا همانجا بلد است و بقیه به او ربط ندارد ».