یک حقوقدان گفت: توسل به شلاق به عنوان یک مجازات تعزیزی در نظام‌های اجتماعی مدرن کار درستی نیست. جامعه چنین مجازاتی را نمی‌پذیرد کما این‌که ما مشاهده می‌کنیم همین چند روز اخیر یک خانم گزارش اجرای مجازاتش را منتشر کرده است و جامعه تقریبا با او همدلی داشته است.  کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: مسئله این است که اجرای مجازات شلاق تعزیری برای جامعه امروز اصلا مجازات درست و بازدارنده‌ و بشر‌دوستانه‌ای نیست، سرشار از خشونتی است که در جامعه بازتاب‌های بسیار منفی دارد. حال قانون به این شکل است اما آقایان قضات می‌توانند مجازات مناسب دیگری را به جای شلاق تعیین کنند و این مستلزم یک درایت 

قضایی است.