رئیس قوه قضاییه گفت: کسانی پس از حادثه تروریستی کرمان با دشمن همصدایی کردند و در زمین دشمن بازی کردند؛ آنها در فضای مجازی و غیرمجازی اعمال مجرمانه مرتکب شدند و با دشمنان و آمریکایی‌ها و داعشی‌ها همسویی کردند؛ اینها افرادی هستند که دادستان‌های ما نباید از اقدامات آنها رد شوند و این اقدامات را نادیده بگیرند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، افزود: دادستان‌ها، بازپرس‌ها و کلیه نیروهای امنیتی و انتظامی ذیربط، تمامی اقدامات مقتضی را به گونه‌ای در قبال پرونده عناصر دستگیرشده‌ی مرتبط با این جنایت انجام دهند که پرونده آنها هر چه سریعتر به دادگاه برود و در کمترین زمان ممکن، مجرمین به دست عدالت سپرده شوند.