معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت:  دولت در لایحه حجاب، ورود چندانی نداشته است. «محمد دهقان» در گفت و گو با ایرنا افزود: لایحه حجاب و عفاف از قوه قضائیه به دولت ارسال شد و بر اساس قانون، در این صورت دولت نمی‌تواند شاکله آن را تغییر دهد. وی ادامه داد: البته دولت می‌خواست متن دیگری بنویسد که آن را نوشتیم و این لایحه را به شکل دیگری درآوردیم و قدری متن لایحه حجاب و عفاف را رقیق کردیم ولی از آنجایی که لایحه را قوه قضائیه ارسال کرده بود، دولت گفت ما نباید لایحه قضایی را بر هم بزنیم و قوه قضاییه باید لایحه مورد نظر خود را داشته باشد.