امام جمعه شیراز گفت: اگر می‌خواهید انتقام بگیرید، اگر می‌بینید دشمن درصدد نابودی شما، تمدن و امت شماست، به مسئله خانواده و فرزندآوری به عنوان یک جهاد نگاه کنید. به گزارش فارس، لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه دیروز شیراز افزود: کسی که در راه خدا و برای خدا حرکت می‌کند نه از مرگ هراسی دارد و نه مرگ می‌تواند چیزی از او بردارد، آن‌ها برنده میدان هستند.