وزیر کشور گفت: برای فعالیت حجاب‌بان‌ها نیازی به اخذ مجوز نیست. مادامی که تذکر زبانی می‌دهند نیازی به هماهنگی هم نیست. احمد وحیدی دیروز در حیاط دولت درباره حضور حجاب‌بانان و این که از کجا مجوز فعالیت گرفته‌اند به خبرنگار جماران گفت: بار‌ها گفته‌ام امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه قانونی و تکلیف الهی است و نیازی به اخذ مجوز ندارد. اگر هم کسی مانع کار آن‌ها شود جرم مرتکب شده است.  او درباره هماهنگی حجاب بانان با برخی بخش‌ها گفت: اگر با جایی هماهنگ کنند که کمک‌هایی به آن‌ها بشود مانعی ندارد.