پس از یک ماه از افشای گسترده فساد ارزی، علیرضا مهاجر، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی مدعی شده است، در مسئله اخیر چای دبش هیچ‌کدام از افراد وزارت جهادکشاورزی دخیل نبودند. به گزارش اکو ایران؛ این ادعای واهی و بی‌اساس در حالی است که یک ماه قبل سازمان بازرسی اعلام کرد پای مدیران چهار دستگاه دولتی از جمله وزارت جهادکشاورزی، صمت، گمرک، استاندارد و چند بانک در ماجرای چای دبش دیده می‌شود.