لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: افزایش قیمت اینترنت باید استدلال خودش را داشته باشد. می‌گویند، چون می‌خواهیم سرعت اینترنت را افزایش دهیم پس پولش را از مردم می‌گیریم. البته ما عادت کردیم این کار‌ها را در کشور انجام دهیم. مثلا می‌خواهیم خودرو تولید کنیم پولش را پیش پیش از مردم می‌گیریم و بعد تولید کنیم. در مورد اینترنت هم اول پولش را می‌گیریم بعد سرعت را افزایش می‌دهیم.