رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور سردار قاسم سلیمانی گفت: با همکاری وزارت امور خارجه و با همکاری همکاران در دادگستری تهران پرونده را از جهت داخلی در بُعد حقوقی و کیفری پیگیر بودند که در بُعد کیفری، کیفرخواست تقدیم دادگاه شد و دادگاه مشغول بررسی کیفر خواست است و ابلاغیه‌ها انجام شده است. عباسعلی کدخدایی صبح دیروز در نشست بزرگداشت سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی، ادامه داد: ترور شهید سلیمانی نامشروع بوده و دولت آمریکا باید در این خصوص پاسخگو باشد. ما در دو بُعد داخلی و بین‌المللی این موضوع را 

پیگیری می‌کنیم.