رئیس شورای ائتلاف تهران گفت: شاید اصولگرایان به یک فهرست واحد نرسند، البته می‌گویم شاید که امیدواریم برسیم، اما آن طرف را تقریبا پیش‌بینی این است که به یک لیست واحد خواهند رسید. به گزارش فارس، مهدی چمران، افزود: ما قائل به اجبار نیستیم و در مجلس هم باید افراد همان‌طور آزادانه عمل کنند و شأن نماینده مجلس هم همین است یعنی در کمال آزادمنشی، حتی اگر بخواهند هماهنگ کنند دستوری نباید رای بدهند.