وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، مجازات مهاجم به «سختترین شکل» و تضمین امنیت سفارت به صورت کامل را دو شرط کشورش برای گشایش سفارت در ایران اعلام کرد. به گزارش تسنیم، جیحون بایراموف در نشست خبری پایان سال خود، گفت: بر اساس حکم دادگاه تصمیم خود را خواهیم گرفت. اگر حکم دادگاه آنگونه که می‌خواهیم باشد، ما نیز در این راستا تصمیم‌گیری می‌کنیم.