چهار کشور آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک افزایش سرعت و میزان تولید اورانیوم غنی‌شده با خلوص 60 درصد به وسیله ایران را محکوم کردند. در این بیانیه که از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «سه‌ برابر شدن» میزان تولید ماهانه اورانیوم غنی‌شده با خلوص 60 درصدی در سایت‌های هسته‌ای نطنز و فردو به منزله «عقب‌گرد» ایران توصیف شده است. چهار کشور صادرکننده این بیانیه با ادعای این که این اقدام ایران دارای هیچ توجیه غیرنظامی معتبری نیست، خواستار توقف فوری این اقدامات و تشنج‌زدایی ایران از برنامه هسته‌ایش شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به این بیانیه گفت: به جای فرافکنی نتیجه سیاست‌های غیرسازنده خود در قبال مذاکرات را مرور کنید. ناصر کنعانی افزود: غنی سازی در سطح ۶۰درصد در مراکز غنی سازی ایران، همواره متناسب با نیازهای صلح آمیز کشور و به طور کامل زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و ادامه خواهد داشت.