سید محمدخاتمی، در پیامی به جمعیت حقوق بشر زنان، اراده آزاد و توان انتخاب مردمی را لازمه کرامت بشر خوانده و گفته هر نظام سیاسی در صورتی موجه است که «تغییر‌پذیر و اصلاح‌پذیر» باشد. به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ رئیس دولت اصلاحات  ادامه داد: مرد و زن  باید در عرصه حیات اجتماعی و در ساحت سرنوشت حضور فعال داشته باشند و در صورتی می‌توان میان انسان‌ها به لحاظ استعداد و شایستگی‌های بنیادین مقایسه کرد که امکان حضور آن‌ها به طور مساوی در همه عره‌های حیات اجتماعی وجود داشته باشد.