عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: در قانون جدید، برخی محرومیت‌های اجتماعی برای متخلفان تعریف شده است که حتماً در بهبود اوضاع تاثیر خواهد داشت. فاطمه رحمانی در گفت‌وگو با رویداد 24 افزود: اینکه قانون جدید چقدر بتواند در موضوع کشف حجاب بازدارندگی داشته باشد، بستگی به خالص مواد تاییدی لایحه دارد. یعنی باید دید این رفت و برگشت‌ها، نهایتاً به چه قانونی منتج می‌شود. در عین حال، قانون هرچه باشد، حتماً در موضوع نظم و نسق‌دادن به عفاف و حجاب جامعه، موثر خواهد بود و قطعاً به دولت و قوه قضاییه کمک خواهد کرد که با دست بازتری، مدیریت بر این چالش داشته باشند.