رئیس سازمان محیط زیست گفت: با این سمت و سویی که گرفته شده حداقل تا ۱۰ سال آینده دیگر این روز‌ها در تهران تجربه نخواهد شد. به گزارش ایسنا، علی سلاجقه در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: شهر‌های ما نسبت به خیلی شهر‌های کشور‌های همسایه وضعیت بهتری به لحاظ آلایندگی دارند، ولی برای ما پذیرفته نیست که وقتی می‌توانیم مشکلات مردم را حل کنیم، چرا اینکار را انجام ندهیم؟ اگر شرایط اقلیمی هم کمک کند از سال‌های آینده این شرایط را در تهران نخواهیم داشت.