مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس در تذکری شفاهی در جلسه علنی دیروز مجلس، بیان کرد: حوادث اخیر در منطقه به گونه‌ای است که نمی‌شود به سادگی از کنار آن عبور کرد. اخباری از برخی خیانت‌های پشت پرده از سوی دولت‌های منطقه به گوش می‌رسد که ضرورت دارد دستگاه دیپلماسی با جدیت بیشتری وارد صحنه شود. نماینده تهران اظهار کرد: کما اینکه تاکنون دستگاه دیپلماسی تلاش خود را به کاربسته اما انتظار می‌رود بیش از پیش تقویت شود.