مطهره گونه‌ای، مهدی هادیزاده، سید کیان بنی‌هاشمی و فاطمه غریبی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، چهار دانشجویی هستند که با احکام انضباطی سنگینی مواجه شده‌اند. به گزارش جماران؛ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران اعلام کرد: مطهره گونه‌ای و مهدی هادی‌زاده به ترتیب به ۲۴ و ۱۲ ماه تعلیق از تحصیل و تغییر محل تحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل محکوم شده‌اند. کیان بنی‌هاشمی و فاطمه غریبی نیز به محرومیت از تحصیل به مدت دو و نیم‌سال با احتساب سنوات محکوم شده‌اند.