حسن نوروزی، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب، در مناظره‌ای که با نوری قزلجه عضو فراکسیون مستقلین مجلس، داشت، از دستکاری لایحه مذکور پیش از ارسال به شورای نگهبان و حتی بعد از برگشت آن به مجلس خبر داد و گفت؛ «فردی به دور از چشم اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب تغییراتی در لایحه انجام داده است.»

ادعایی که با تعجب نوری قزلجه دیگر نماینده حاضر در این مناظره روبرو شد و وی گفت؛ «چه کسی چنین جراتی دارد؟! چه کسی می‌تواند تصمیم بگیرد و تغییر دهد.» و پاسخ حسن نوروزی این بود که «چه کسی همین الان که لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان برگشته ۳ ماده دیگر به آن ایردات شورای نگهبان اضافه کرد، همان کسی که آن کار را کرده اینکارم می‌کند. طرح دیگری به جای لایحه مصوب کمیسیون ویژه در سامانه بارگذاری و برای شورای نگهبان ارسال کرد.»

از آنجایی که نوروزی در اظهارات خود به این نکته تأکید کرد که روی حرف خود مبنی بر دستکاری در لایحه عفاف و حجاب به دور از چشم نمایندگان می‌ایستد. موسی غضنفرآبادی ادعای نوروزی را رد کرد و گفت هیچ‌کس لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون ویژه را دستکاری نکرده است.

در همین باره محمد مهاجری به طعنه در صفحه ایکس خود، خطاب به قالیباف، رئیس مجلس نوشت: «‌آقای نوروزی نماینده مجلس با قطعیت می‌گوید لایحه حجاب را که کمیسیون قضایی تصویب کرده با آنچه به شورای نگهبان ارسال شده فرق دارد و تازه بعد از اینکه به مجلس برگشت خورده، به طرز مشکوکی ۳ ماده دیگر به آن اضافه شده. در مجلس «جن» وجود دارد؟»

محسن برهانی، حقوقدان نیز در همین رابطه نوشت: «مجلس لایحه عفاف و حجاب را با اصل ۸۵ به پستو برد. حال ادعا شده است که شخصی آمده و بجای مصوبه کمیسیون، چیز دیگری را برای شورای نگهبان ارسال کرده و پس از بازگشت مصوبه، همان شخص سرخود ۳ ماده دیگر اضافه کرده است!!»

او افزود: «چرا باید هزینه این افتضاح تقنینی را مردم و نظام قضایی پرداخت کنند؟»