انتخاب نوشت: مشاور فرمانده کل سپاه گفت: معادلات آمریکا با جهانی شدن سرود سلام فرمانده و راهپیمایی اربعین به‌هم ریخت. حسین طائب عنوان کرد: امروز فروش نفت و خرید هواپیما، هلیکوپتر و لوکوموتیو توسط دولت انجام می‌شود و تمام معادلات آمریکا را به‌هم ریخته است.