امیر دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش که در چارچوب همکاری‌های دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان به این کشور سفر کرده است، با ذاکر حسن‌اف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان و با فرمانده نیروی دریایی این کشور دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین از یگان‌های نظامی نیروی دریایی آذربایجان و مراکز عالی آموزش نظامی این کشور بازدید کرد. فرمانده نیروی دریایی ارتش در بدو ورود به کشور آذربایجان با بیان اینکه این کشور مسلمان دوست و همسایه ما است، گفت: قطعا اهداف اصلی ما در این سفر تعمیق روابط‌مان در حوزه دیپلماسی دفاعی و به‌خصوص دیپلماسی 

دریایی است.