شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای، حکم انتصاب رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس‌جمهور را ابطال کرد. به گزارش رویداد۲۴، ابراهیم رئیسی این حکم را شهریور ماه امسال برای انتصاب علی فتحی آشتیانی به ریاست سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران صادر کرده بود. موضوع شکایت، ابطال انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره بود که ۲۷ مرداد امسال برگزار شده بود. در بخشی از این دادنامه شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری آمده است؛ «... لذا این شعبه دیوان بنا به دلایل پیش‌گفته و بنا به جمیع جهات مذکور، شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱، ۱۰ و ۸۹ قانون مرقوم، رأی به ورود شکایت مبنی بر ملغی‌الاثر گردیدن آئین‌نامه موضوع شکایت و اصلاحات بعدی از زمان تصویب و ابطال آثار و نتایج حاصله از آن از جمله نتیجه انتخابات شورای مرکز و هیأت بازرسان سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره مورخ 27/۵/1402 و همچنین حکم انتصاب آقای علی فتحی آشتیانی به‌عنوان رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به‌شماره ۱۰۵۰۸۲ مورخ 14/۶/1402 صادر و اعلام می‌نماید...». دیوان عدالت اداری پس از ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابتدای امسال، برای دومین بار در سال جاری یک حکم انتصاب دیگر از سوی رئیس‌جمهور را در شعبه بدوی دیوان ابطال کرد.