به گزارش جماران، آیت‌الله رحیم توکل، نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری درباره اینکه در اجلاسیه خبرگان درباره آینده رهبری نکاتی مطرح شده است، گفت: در کمیسیون‌ها یک چند نفری هستند که در مورد قائم مقام رهبری دارند کار می‌کنند؛ آنها افراد را گزینش کرده و فقط با رهبری مشورت می‌کنند. اما از گزینه‌هایی که این چند نفر دارند انتخاب می‌کنند، هیچ‌کسی با خبر نیست. در اجلاس هم از این حرف‌ها مطلقا حرفی به میان نیامده است. وی افزود: احدی خبر ندارد که اینها چه کار دارند می‌کنند. کاملا مخفی است.