طبق حکم دادیار واحد اجرای احکام شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران در دهم آبان ۱۴۰۲ مهرداد باقری پیدنی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مدت ۶ ماه انفصال از خدمت محکوم شده است. به گزارش دیده‌بان ایران؛ با وجود این حکم او دیروز حدود یکساعت در صحن علنی شورای شهر تهران به ارائه گزارشی درباره «عملکرد کتابخانه‌های شهرداری تهران» پرداخت. سوال مهم این است که چرا اعضای پارلمان شهری پایتخت اجازه دادند فردی با این حکم به ارائه گزارش در شورا بپردازد؟ آیا اعضای محترم شورای شهر تهران درباره این موضوع هم اطلاعی نداشتند؟