تسنیم نوشت: امام جمعه بیرجند گفت: به عوض این برنامه‌های سرگرم‌کننده، یک برنامه مشخص برای تحلیل انواع مسائل باشد چراکه برای جامعه انقلابی، سرگرمی به معنای مرگ است و قضیه منحصر به این نیست و متاسفانه کار نمی‌کنیم و نتیجه می‌خواهیم و بعضی از جا‌ها باید واحد درسی ایجاد کرد و برخی از جا‌ها باید از ظرفیت رسانه ملی استفاده کنیم. آیت‌الله سیدعلیرضا عبادی صبح دیروز در دیدار وزیر  ارشاد بیان کرد: متاسفانه بودجه‌های عظیم فرهنگی در جا‌هایی مصرفی می‌شود که هیچ خاصیتی جز سرگرمی ندارد.همه ما نسبت به نسل جدید مسئول هستیم که اگر کوتاهی کنیم فردا گریبان ما را خواهند گرفت.