لغو تحریم‌های تسلیحاتی، دستاورد «حقوقی» بلندمدت بود

تحلیلگر سیاست خارجی گفت: فرآیند تدوین و ویژگی‌های قطعنامه ۲۲۳۱ آنقدر جالب توجه است که دانشکده‌های حقوق در جهان می‌توانند آن را به عنوان یک نمونه خاص به دانشجویان رشته حقوق بین‌الملل و دیپلماسی تدریس کنند! اما متاسفانه در ایران، رسانه‌ها - به ویژه صدا و سیما - در تشریح و توضیح این دستاورد بزرگ حقوقی برای افکار عمومی به شدت کوتاهی کردند و امروز بسیار از مردم از این موفقیت قابل توجه تیم مذاکره‌کنند ایران بی خبر مانده‌اند.

به گزارش ایلنا، رضا نصری، در پاسخ به اینکه هفته گذشته تحریم‌های تسلیحاتی و یکی از بندهای غروب آفتاب مربوط به قرارداد برجام به پایان رسید. با توجه به آنکه تروئیکای اروپایی اعلام کردند که خواستار ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران هستند. تحلیل شما درباره شرایط به وجود آمده چیست، اظهار کرد: انقضای محدودیت‌های شورای امنیت در حوزه موشکی به این معنی است که از این پس از منظر حقوق بین‌الملل مانعی در این زمینه متوجه ایران نیست. موضعِ کشورهای اروپایی هم در این مورد بر شرایط جدید تاثیر حقوقی ندارد. 

وی افزود: اینکه برخی کشورها نمی‌خواهند با ایران در این زمینه همکاری یا مبادلاتی داشته باشند - و این عدم تمایل را در قوانین داخلی خود منعکس کرده‌اند - مربوط به خودشان است و به سایر اعضای سازمان ملل تسری نمی‌یابد. در هر حال، حتی اگر این کشورها موضع مثبتی هم نسبت به انقضای این تحریم‌ها و محدودیت‌ها داشتند، ملاحظات راهبردی و سیاسی آن‌ها - و جنس روابط‌شان با ایران - در عمل اجازه نمی‌داد با ایران در این حوزه همکاری کنند. 

این تحلیل‌گر سیاست خارجی در پاسخ به این سوال پیش‌بینی شما از سناریوهایی که قرار است بعد از لغو تحریم تسلیحاتی به وجود بیاید چیست، گفت: انقضای این محدودیت‌ها و تحریم‌ها هم یک دستاورد «حقوقی» بلندمدت است و هم یک پیروزیِ «سیاسی» در شرایط کنونی تلقی می‌شود. اینکه در اوج ایران‌هراسی ناشی از منازعات اسرائیل و فلسطین، سازمان ملل پایان این محدودیت‌ها و تحریم‌ها را رسماً اعلام کند و در عمل این پیام را برساند که فعالیت‌های موشکی ایران را مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی نمی‌داند، قطعاً یک پیروزی سیاسی است. 

وی تصریح کرد: از نظر حقوقی نیز نه تنها انقضای این تحریم‌ها موجب خواهد شد کشورهای غربی دیگر نتوانند به راحتی در رابطه با فعالیت‌های موشکی و ماهواره‌ای ایران در مراجع بین‌المللی فضاسازی کنند، بلکه در بیانیه‌ها و کارزارهای تبلیغاتی خود نیز دیگر نمی‌توانند به هیچ سند بین‌المللی علیه فعالیت‌های ایران استناد کنند. از طرف دیگر، دست ایران نیز - از نظر حقوقی - برای مبادرت به همکاری‌های موشکی با سایر کشورها - به ویژه چین و روسیه - باز خواهد شد.