تسنیم نوشت: دادسرای ویژه روحانیت مشهد از بازداشت مولوی وحدت‌ستیز در سیستان وبلوچستان خبر داد. در اطلاعیه این دادسرا آمده که مولوی کوهی که به دلیل اتخاذ مواضع وحدت‌شکن و همسو با جریانات معاند بازداشت شده بود، پس از گذراندن بخشی از دوران محکومیت خود با وساطت ریش‌سفیدان مورد عفو قرار گرفت. این اطلاعیه ادامه داده که متاسفانه نامبرده به این لطف و رافت نظام که شامل حالش شده بود کم توجهی نموده و باز هم بر مواضع هنجارشکن و وحدت‌ستیز خود همنوا و همراستا با جریانات معاند و برانداز مبادرت ورزید که با حکم دستگاه قضا بازداشت و به مشهد منتقل شد.