رئیس‌جمهور با اشاره به جلوه‌های سیاسی و اجتماعی زیارت در کنار آثار معنوی آن، دیپلماسی زیارت را یکی از راه‌های تعمیق ارتباط با سایر کشورهای اسلامی خواند و گفت: نمایش وحدت مسلمین، آورده بزرگی است که با هیچ رویداد دیگری قابل مقایسه نیست. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در سومین جلسه شورای‌عالی حج، مردمی‌سازی عملیات زیارت را مهم‌ترین ماموریت دستگاه‌های مسئول دانست.