یک نماینده مجلس درباره پاسخ ایران درصورت ورود آمریکا به جنگ غزه، بیان کرد: «آمریکا جرات ورود مستقیم ندارد. اگر ورود کند شرایط برای خود آمریکا سخت خواهد شد. اگر هم حمله کند، نیروهای مقاومت خاورمیانه و غرب آسیا توان مقابله را دارند. ما هم بعید نیست که تنگه هرمز را ببندیم. اگر آمریکا در جنگ به اسرائیل به صورت مستقیم کمک کند تنگه هرمز را می‌بندیم» حسن نوروزی در پاسخ به اینکه ایران چگونه قرار است در این جنگ حضور داشته و از فلسطین حمایت کند به دیده‌بان ایران گفت: «در حال حاضر نیروهای مقاومت در فلسطین، سوریه و عراق کافی هستند ولی اگر شرایط بحرانی و از ما درخواست شود، بعید نیست برای پشتیبانی از مقاومت در جنگ با اسرائیل برویم.»