عدم موضع‌گیری محمود احمدی‌نژاد نسبت به جنگ ویرانگر غزه، در میان فعالان رسانه‌ای واکنش‌هایی در پی داشته است. احسان سلطانی در این مورد نوشت: «احمدی‌نژاد در ۸ سال دوران سیاهش، روزی نبود که با مواضع رذالت‌بارش در مورد اسرائیل برای ایران هزینه نتراشد. ‌در بحبوحه یک جنگ بی‌سابقه و تمام‌عیار حتی یک کلمه هم موضع نگرفته و ۵ روز راه رفته تا گواتمالا، در مورد آثار فاضلاب شهری در فلان رودخانه گواتمالا سخنرانی کرده.»