محمد سالاری با رای اکثریت اعضای شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی، به عنوان دبیرکل جدید این حزب انتخاب شد. به گزارش ایلنا، اولین جلسه شورای مرکزی این حزب، پس از برگزاری هفتمین کنگره، روز یکشنبه ۱۶ مهرماه در محل دفتر مرکزی این حزب برگزار شد. در این جلسه، براساس اعلام قبلی هیئت رییسه مجمع عمومی اخیر و همچنین اساسنامه مصوب حزب، ابتدا هیئت رییسه سنی انتخاب شدند و سپس رای گیری برای انتخاب دبیرکل حزب انجام شد. محمد سالاری که در دوره گذشته شورای مرکزی این حزب، ریاست این شورا را بر عهده داشت، سوابقی چون مدیر مسئولی روزنامه های همبستگی و اسرار، عضویت در شورای اسلامی شهر تهران و ... را در کارنامه خود دارد.