وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: فعلا برنامه‌ای برای تغییر روسای دانشگاه‌ها نداریم و سعی می‌کنیم با همین روسای فعلی مسیر خود را پیش ببریم. به گزارش تسنیم، محمدعلی زلفی‌گل از ارزیابی وضعیت روسای دانشگاه‌ها توسط وزارت علوم خبر داد و گفت: روسای دانشگاه‌ها و سایر مراکز به مرور و سالانه توسط کمیته انتصابات و دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و اگر لازم باشد تغییر می‌کنند.